Sofa góc VE2610

VE2610: Da thuộc/PVC
VE2610A: Hoàn toàn da
Seat: Mút Urethane +Roll Fiber
Back: Mút Urethane +Roll Fiber
Frame: Kim loại, Gỗ, Plywood
Leg: Nhôm đúc khuôn

NLE10HE
W103 x D107-158 x H69-92

‘S-Wide 1seater(not arm)
W79 x D107 x H69-92

‘R(L)-arm Chaise10
W103 x D175 x H69-92
Tư vấn trực tuyến 24/7