Ghế thư giản Dallas

Ghế thư giãn có thể điều chỉnh tựa đầu

NRESW + PTW + NLESW : Bộ 3 chỗ
W262 x D100-164 x H98 (SH 48)

NRESW + NLESW : Bộ 2 chỗ
W206 x D100-164 x H98 (SH 48)

ME : Ghế 1 chỗ
W103 x D100-164 x H98 (SH 48)

Tư vấn trực tuyến 24/7