Cơ sở 1 : sô 183 – đường Ngô Đức Kế – Tp Vinh – Nghệ An
Ms.Liên: Giám Đốc
Điện Thoại: 0943 522 688
Ms.Linh: Giám Đốc Kinh Doanh
Điện Thoại: 0888 869 888
Điện Thoại Bàn: 02388 666 989

 

Cơ sở 2 : Showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm : số 6 – đường Dương Vân Nga – Tp Vinh – Nghệ An
Ms.Liên: Giám Đốc
Điện Thoại: 0943 522 688
Ms.Linh: Giám Đốc Kinh Doanh
Điện Thoại: 0888 869 888
Điện Thoại Bàn: 02383 666 989